TIJDELIJKE MAATREGELEN IVM COVID-19.

Vooruitlopend op maatregelen van het ministerie van Justitie en Politie worden navolgende maatregelen getroffen ingaande MAANDAG 16 MAART 2020. 
De eerdere maatregelen worden als volgt aangescherpt. 
  1. De balie diensten voor publiek worden aangepast. Uitsluitend spoedgevallen worden in behandeling genomen. Het PUBLIEK komt het GEBOUW NIET BINNEN en wordt buiten het gebouw te woord gestaan. Spoedgevallen betreffen Testament en crematie aanvragen. Post zoals Dossiers en overige spoed brieven van de politie of derden inclusief advokaten, deurwaarders en RC worden op de gebruikelijke wijze ontvangen. Extra voorzorg maatregelen hiervoor worden nog verstrekt ivm ontsmetting van de post. 

Related Posts

Leave us a reply