Exploten

Deurwaarders akten / exploten

Onverplicht en voornamelijk uit het oogpunt van dienstverlening heeft het Openbaar Ministerie besloten om mededeling te doen van ontvangen exploten (oproepingen, betekeningen en aanzeggingen) die betrekking hebben op civiele rechtszaken bij de Kantongerechten.

Op het parket van de Procureur-Generaal zijn de navolgende exploten van deurwaarders ontvangen die bestemd zijn voor de volgende personen / instanties:

 

  Bestemd voor Adres Stuk no & d.d. Verzoeker Deurwaarder
1 Jakobi Johnny e.a. Tonkistraat no. 26 No. 290

27 april 2021

Stichting Onderhoud Palmvillage(S.O.P.V) R. Sontono
2 Etnel Clifford Axel Trinidadstraat no. 33 No. 21-225

27 april 2021

Mr. F.A. Bhagwandin-Telting G. Halfhuid
3 Revales Jürgen Raoël Dandi Zoutweg no. 5 No, 21-226

27 april 2021

Mr. F.A. Bhagwandin-Telting G. Halfhuid
4 Etnel Franklin Leonardus Trinidadstraat no. 33 No. 21-227

27 april 2021

Mr. F.A. Bhagwandin-Telting G. Halfhuid
5 Sahangoe Khan Salma Mohamed Pierkhanweg no. 440 No. 21-223

27 april 2021

Kassim Azhar G. Halfhuid
6 Karsowidjojo Jeff Waras Schotelweg no. 137 No. 21-230

27 april 2021

Asmodikromo Valencia Nornilla Ponisa G. Halfhuid
7 Ras Johannes Josephus Gerardus Maria Koenawaroelaan no. 25 No. 289

27 april 2021

Stichting Onderhoud Palmvillage(S.O.P.V) R. Sontono
8 N.V. Medhulp Fredrik Derbystraat no. 111a No. N.21-493

27 april 2021

Van Ommeren Ilsemedit Annemarie S. Niekoop
9 E.L. Wijdenbosch Julianastraat no. 31 No. 345

27 april 2021

V.F. Karg-Sumter R. Sontono
10 Darson Gerard Robert J. A. Pengelstraat no. 179 No. 346

27 april 2021

Rensch Elionore Caroline R. Sontono

 

Belanghebbenden kunnen na heden binnen twee weken de voor hun bestemde stukken / exploten afhalen op het parket van de Procureur-Generaal aan de Limesgracht 92 van 08:00u – 12:00u des v.m. met medeneming van hun identiteitsbewijs.

Na de termijn van twee weken worden de exploten verzonden naar de afdeling Parketwacht gevestigd aan de Lim A Postraat no. 6 bov.

 

Disclaimer:

Voor mogelijke onjuistheid en/of onvolledigheid van de verstrekte informatie aanvaardt het Openbaar Ministerie geen aansprakelijkheid, evenmin kunnen aan de inhoud van dit bericht rechten worden ontleend. De verstrekte informatie is uitsluitend bestemd voor degene die het aangaat. Danwel de respectievelijke District-Commissaris.

Related Posts

Leave us a reply