Exploten

Deurwaarders akten / exploten

Onverplicht en voornamelijk uit het oogpunt van dienstverlening heeft het Openbaar Ministerie besloten om mededeling te doen van ontvangen exploten (oproepingen, betekeningen en aanzeggingen) die betrekking hebben op civiele rechtszaken bij de Kantongerechten.

Op het parket van de Procureur-Generaal zijn de navolgende exploten van deurwaarders ontvangen die bestemd zijn voor de volgende personen / instanties:

 

  Bestemd voor Adres Stuk no & d.d. Verzoeker Deurwaarder
1 Drs. Winston Wirht Alamoestraat no 23 No. 206

18 maart 2020

Het bestuur van Rosebel Goldmines Werknemer Organisatie R. Sontono
2 De stichting Wan Jia Le Garnizoenspad no 270 No. K264

18 maart 2020

Hek Paul Rudi Maria D. Wijntuin
3 Moti Ravin Ritesh Klaroenstraat no 06 No. 252

18 maart 2020

Piroe Nasreengatoen M. Sewdajal
4 Niamat Naldo Fieroz Awaralaan no 53 No. 20-108

18 maart 2020

Hassanmohamed Abdoelrafiek G. halfhuid
5 Jo-Ann Oehlers Asgar Karamatalistraat no 01 No. 250

18 maart 2020

Carmen Adoelrazak M. Sewdajal
6 Jo-Ann Oehlers Asgar Karamatalistraat no 01 No. 240

18 maart 2020

Rakief Imamkhan M. Sewdajal

 

Belanghebbenden kunnen na heden binnen twee weken de voor hun bestemde stukken / exploten afhalen op het parket van de Procureur-Generaal aan de Limesgracht 92 van 08:00u – 12:00u des v.m. met medeneming van hun identiteitsbewijs.

Na de termijn van twee weken worden de exploten verzonden naar de afdeling Parketwacht gevestigd aan de Lim A Postraat no. 6 bov.

 

Disclaimer:

Voor mogelijke onjuistheid en/of onvolledigheid van de verstrekte informatie aanvaardt het Openbaar Ministerie geen aansprakelijkheid, evenmin kunnen aan de inhoud van dit bericht rechten worden ontleend. De verstrekte informatie is uitsluitend bestemd voor degene die het aangaat.

Related Posts

Leave us a reply