Exploten

Deurwaarders akten / exploten

Onverplicht en voornamelijk uit het oogpunt van dienstverlening heeft het Openbaar Ministerie besloten om mededeling te doen van ontvangen exploten (oproepingen, betekeningen en aanzeggingen) die betrekking hebben op civiele rechtszaken bij de Kantongerechten.

Op het parket van de Procureur-Generaal zijn de navolgende exploten van deurwaarders ontvangen die bestemd zijn voor de volgende personen / instanties:

 

  Bestemd voor Adres Stuk no & d.d. Verzoeker Deurwaarder
1 Kpli Dams, Orlando Fabian Pompoenstraat no 6 S-88 d.d. 24 maart 2020 Ministerie van Defensie L. Tran van Can-Doesburg
2 Sld Sion, Kevin Tammengastraat no. 59 S-96 d.d. 24 maart 2020 Ministerie van Defensie L. Tran van Can-Doesburg
3 Brielle, Maikel Maanbloemstraat no. 4 134 d.d. 24 maart 2020 Stichting Evangelisch Centrum Mosterzaad M. Jaggi
4 Menig, Paul Glenn Romeo Edmond Limesgracht no. 73 136 d.d. 24 maart 2020 Stichting Sieddhaarth D. J. Chocolaad
5 Fulok Import Export Toenalaan no. 9 74-20 d.d. 23 maart 2020 Krama Oil NV S. Saheblal
6 Wati’s Services Napelstraat no. 405 62-20 d.d. 23 maart 2020 Bekmy, Floydsen Angelo Damaris S. Saheblal
7 Moertamat, Melvin David Djojosoepartoweg no. 170 Tamanredjo 73-20 d.d. 23 maart 2020 Podiwongso, Alisa Kartijem S. Saheblal

 

Belanghebbenden kunnen na heden binnen twee weken de voor hun bestemde stukken / exploten afhalen op het parket van de Procureur-Generaal aan de Limesgracht 92 van 08:00u – 12:00u des v.m. met medeneming van hun identiteitsbewijs.

Na de termijn van twee weken worden de exploten verzonden naar de afdeling Parketwacht gevestigd aan de Lim A Postraat no. 6 bov.

 

Disclaimer:

Voor mogelijke onjuistheid en/of onvolledigheid van de verstrekte informatie aanvaardt het Openbaar Ministerie geen aansprakelijkheid, evenmin kunnen aan de inhoud van dit bericht rechten worden ontleend. De verstrekte informatie is uitsluitend bestemd voor degene die het aangaat

Related Posts

Leave us a reply