Exploten

Deurwaarders akten / exploten

Onverplicht en voornamelijk uit het oogpunt van dienstverlening heeft het Openbaar Ministerie besloten om mededeling te doen van ontvangen exploten (oproepingen, betekeningen en aanzeggingen) die betrekking hebben op civiele rechtszaken bij de Kantongerechten.

Op het parket van de Procureur-Generaal zijn de navolgende exploten van deurwaarders ontvangen die bestemd zijn voor de volgende personen / instanties:

 

  Bestemd voor Adres Stuk no. & d.d. Verzoeker Deurwaarder
1 Zarks Orsine Johanna e.a. Parihoedoelaan no. 2 No. 72A-21

23 april 2021

Deel Louise S. Saheblal
2 Deonarine Ravindra Patjaketiestraat no. 56 No. 592

23 april 2021

Budhairam Dhanrajie C. Sitaram
3 Parbhati Singh Krishnsingh Frederick Derbystraat no.186 No. 241

23 april 2021

Parbhati Singh Amrish C. Sitaram
4 Parbhati Singh Sheerbahadoersingh Djankiweg no. 34 No. 240

23 april 2021

Parbhati Singh Amrish Parbhati Singh
5 Patra Petrus Tamarindelaan no. 06A No. N:21-489

23 april 2021

 

Finabank N.V. S. Niekoop
6 Hynes Taskia Vijgenweg no. 32 No. KB. 054

23 april 2021

Promes Vincent S. Plato

 

Belanghebbenden kunnen na heden binnen twee weken de voor hun bestemde stukken / exploten afhalen op het parket van de Procureur-Generaal aan de Limesgracht 92 van 08:00u – 12:00u des v.m. met medeneming van hun identiteitsbewijs.

Na de termijn van twee weken worden de exploten verzonden naar de afdeling Parketwacht gevestigd aan de Lim A Postraat no. 6 bov.

 

Disclaimer:

Voor mogelijke onjuistheid en/of onvolledigheid van de verstrekte informatie aanvaardt het Openbaar Ministerie geen aansprakelijkheid, evenmin kunnen aan de inhoud van dit bericht rechten worden ontleend. De verstrekte informatie is uitsluitend bestemd voor degene die het aangaat. Danwel de respectievelijke District-Commissaris.

Related Posts

Leave us a reply