Exploten

Deurwaarders akten / exploten

Onverplicht en voornamelijk uit het oogpunt van dienstverlening heeft het Openbaar Ministerie besloten om mededeling te doen van ontvangen exploten (oproepingen, betekeningen en aanzeggingen) die betrekking hebben op civiele rechtszaken bij de Kantongerechten.

Op het parket van de Procureur-Generaal zijn de navolgende exploten van deurwaarders ontvangen die bestemd zijn voor de volgende personen / instanties:

 

  Bestemd voor Adres Stuk no. & d.d. Verzoeker Deurwaarder
1 Chario Timber N.V. Donderstraat no. 15 No. 354

22 april 2021

Abrikatee N.V. J. Febis
2 Wanabo George Jozef no. 69 No. 360

22 april 2021

Amain Nawtoe J. Febis
3 Simson Regene Orlando Iwan Letitia Vriesdelaan no. 7 No. KB. 044

22 april 2021

Simson Binda Sabitriedebie A.April
4 Weinchard Julius Archimedestraat no. 30 No. 180

22 april 2021

Lalmohamed Sylvie Sahidan D. Chocolaad

 

Belanghebbenden kunnen na heden binnen twee weken de voor hun bestemde stukken / exploten afhalen op het parket van de Procureur-Generaal aan de Limesgracht 92 van 08:00u – 12:00u des v.m. met medeneming van hun identiteitsbewijs.

Na de termijn van twee weken worden de exploten verzonden naar de afdeling Parketwacht gevestigd aan de Lim A Postraat no. 6 bov.

 

Disclaimer:

Voor mogelijke onjuistheid en/of onvolledigheid van de verstrekte informatie aanvaardt het Openbaar Ministerie geen aansprakelijkheid, evenmin kunnen aan de inhoud van dit bericht rechten worden ontleend. De verstrekte informatie is uitsluitend bestemd voor degene die het aangaat. Danwel de respectievelijke District-Commissaris.

Related Posts

Leave us a reply