Exploten

Deurwaarders akten / exploten

Onverplicht en voornamelijk uit het oogpunt van dienstverlening heeft het Openbaar Ministerie besloten om mededeling te doen van ontvangen exploten (oproepingen, betekeningen en aanzeggingen) die betrekking hebben op civiele rechtszaken bij de Kantongerechten.

Op het parket van de Procureur-Generaal zijn de navolgende exploten van deurwaarders ontvangen die bestemd zijn voor de volgende personen / instanties:

 

  Bestemd voor Adres Stuk no & d.d. Verzoeker Deurwaarder
1 Tikai Soerinder Shrimatiestraat Br. 03 Munder No. KB. 43

16 maart 2020

Basdew gehuwd Tikai Shantakoemarie B. Sontono
2 Bergmans Tanhya Janice Priscilla Rattanweg no 3 No. 174A

16 maart 2020

 

Cairo Marlon Clifton Olton J. Febis
3 Kianwood Industry Suriname N.V. Anamoestraat no 34 No. 57

16 maart 2020

Carribbean Coast Traders N.V. A.Sewgobind

 

Belanghebbenden kunnen na heden binnen twee weken de voor hun bestemde stukken / exploten afhalen op het parket van de Procureur-Generaal aan de Limesgracht 92 van 08:00u – 12:00u des v.m. met medeneming van hun identiteitsbewijs.

Na de termijn van twee weken worden de exploten verzonden naar de afdeling Parketwacht gevestigd aan de Lim A Postraat no. 6 bov.

 

Disclaimer:

Voor mogelijke onjuistheid en/of onvolledigheid van de verstrekte informatie aanvaardt het Openbaar Ministerie geen aansprakelijkheid, evenmin kunnen aan de inhoud van dit bericht rechten worden ontleend. De verstrekte informatie is uitsluitend bestemd voor degene die het aangaat.

Related Posts

Leave us a reply