Exploten

Deurwaarders akten / exploten

Onverplicht en voornamelijk uit het oogpunt van dienstverlening heeft het Openbaar Ministerie besloten om mededeling te doen van ontvangen exploten (oproepingen, betekeningen en aanzeggingen) die betrekking hebben op civiele rechtszaken bij de Kantongerechten.

Op het parket van de Procureur-Generaal zijn de navolgende exploten van deurwaarders ontvangen die bestemd zijn voor de volgende personen / instanties:

 

  Bestemd voor Adres Stuk no & d.d. Verzoeker Deurwaarder
1 KPL1 Karmin Audy Gino Grandostraat no. 62 No. T-110

12 mei 2021

Ministerie van Defensie L.Tran Van Can-Doesburg
2 KPL Soemowirjo Effendy Gravensteinweg no. 27 No. T-109

12 mei 2021

Ministerie van Defensie L.Tran Van Can-Doesburg
3 O’Bryan Winslow Walther Pasteurstraat no. 5 No. 21-153

12 mei 2021

Ong A Swie Piquero Raol e.a. H. Chiragally
4 Emanuel Alphons Scheek Corantijnstraat no. 20 No. N:21-645

12 mei 2021

Stichting Student Housing Campus Village S. Niekoop
5 Kastiel Guno Storkoeweg no. 05 No. K.052

12 mei 2021

Het Ministerie van Binnenlandsezaken S. Plato
6 Heidanus André Kanalweg no. 14 No. 408-21

12 mei 2021

Heidanus Roël Bernhard e.a. P. Olensky
7 Debisarun Sunildath Ramanandproject no. 28 No. R.21-596

12 mei 2021

Kapildewsing Dewa Dewradj S. Niekoop
8 E. Henry Zusterpolanenweg no. 4 No. 76-21

12 mei 2021

Het Ministerie van Justitie en Politie m.n. Het KBS A.Sewgobind
9 Malone Wilgo Ronny Bruinhartstraat no. 24 No. R.21-492

12 mei 2021

Deekman Martacha Cynthia S. Niekoop
10 Kalaykhan Monique Sjanewaaz Virolastraat no. 52 No. N.21-433

12 mei 2021

Krishnasing Satiskumar S. Niekoop

 

Belanghebbenden kunnen na heden binnen twee weken de voor hun bestemde stukken / exploten afhalen op het parket van de Procureur-Generaal aan de Limesgracht 92 van 08:00u – 12:00u des v.m. met medeneming van hun identiteitsbewijs.

Na de termijn van twee weken worden de exploten verzonden naar de afdeling Parketwacht gevestigd aan de Lim A Postraat no. 6 bov.

 

Disclaimer:

Voor mogelijke onjuistheid en/of onvolledigheid van de verstrekte informatie aanvaardt het Openbaar Ministerie geen aansprakelijkheid, evenmin kunnen aan de inhoud van dit bericht rechten worden ontleend. De verstrekte informatie is uitsluitend bestemd voor degene die het aangaat. Danwel de respectievelijke District-Commissaris.

Related Posts

Leave us a reply