Diensten

De gemeenschap kan voor de onderstaande diensten terecht op het Parket van de Procureur Generaal

Let op de openingstijden per onderwerp en zorg dat u altijd de vereiste documenten bij u heeft.


Bij Overlijden

Verzoeken voor de verlening van toestemming voor de in-,uit-alsmede doorvoer van menselijke stoffelijke overschotten. Deze verzoeken worden veelal opgemaakt door tussenkomst van een uitvaartbedrijf.

Open van maandag t/m vrijdag van 08.00u – 12.00u.

In geval van een crematie in het weekend is de procedure ter verkrijging van toestemming bekend bij het uitvaartbedrijf.
Verzoeken voor toestemming voor het in-en uitvoeren van urn met as verkregen na crematie worden gedaan door tussenkomst van het uitvaart bedrijf. Dit is eveneens het geval bij het bijleggen van de urn in een bestaande graf.

De vereiste documenten:
• Verzoekschrift van de uitvaartbedrijf
• Overlijdensakte v C.B.B.
• Verklaring van het Crematorium


Open van maandag t/m vrijdag van 08.00u – 12.00u
Alvorens toestemming te verlenen wordt door tussenkomst van de afdeling Forensische Opsporing van het KPS een oproeping geplaatst in de lokale dagbladen teneinde kennissen en/of familieleden op te roepen voor het ter hand nemen van de crematie of begrafenis van de overledene. Komt er geen respons op de oproep, dan wordt toestemming verleend tot het begraven.

Open van maandag t/m vrijdag van 08.00u – 12.00u
Ter hoogte van de kosten van begrafenis en crematie kan er toestemming verleend worden tot uitkering van o.a. banktegoeden, AOV gelden en overige tegoeden van de overledene ter compensatie van voormelde kosten. De uitkering na verkregen toestemming blijft een aangelegenheid van de tot uitkering bevoegde instelling of instantie.

Open van maandag t/m vrijdag van 08.00u – 12.00u

VEREISTE DOCUMENTEN: - Overlijdensakte van CBB Kwitanties van de gemaakte begrafeniskosten met I.D.no.erop vermeld en alle namen volgens I.D. kaart
- I.D.kaart van degene die de kosten heeft betaald Laatste bankafschrift of saldo opgave van de bank (behalve van de DSB, VCB en de Hakrinbank)
- Werkgeversverklaring van het Ministerie alwaar de overledene recentelijk werkzaam was met specificatie van alle tegoeden
- verklaring van A.O.V. uitkering/pensioen kaart
Verzoeken tot het verlenen van toestemming voor het cremeren van stoffelijke overschotten worden gedaan door tussenkomst van een uitvaartbedrijf.

Open van maandag t/m vrijdag van 07.00u – 15.00u

Overige

Verzoeken voor het verstrekken van inlichtingen uit het Testamentenregister.

Vereiste documenten:
• Een verzoekschrift
• Stamboom van het C.B.B.
• Leges ad SRD5 storten op de afdeling Financiële en Comptabele zaken.

Open van maandag t/m vrijdag van 08.00u – 12.00u
Verzoeken van notarissen voor het opnemen van verloven. Toestemming wordt verleend middels een beschikking.

Vereiste documenten:
• Een verzoekschrift van de notaris

Open van maandag t/m vrijdag van 08.00u – 12.00u
Verzoeken vanuit C.B.B. voor de verlening van machtigingen tot het doen van te late aangifte van geboorten alsmede overlijden

Open van maandag t/m vrijdag van 08.00u – 12.00u
Verzoeken door tussenkomst van C.B.B. voor het doen verbeteren van kennelijke schrijf- en spelfouten van namen voorkomende in de verscheidene registers van de Burgerlijke Stand

Open van maandag t/m vrijdag van 08.00u – 12.00u
Verzoeken voor de verlening van dispensatie van de huwelijksafkondiging alsmede van de voorgeschreven wachttijd van 10 dagen om bijzondere redenen van voorgenomen huwelijken.

Open van maandag t/m vrijdag van 08.00u – 12.00u
Verzoeken voor weder begraven of cremeren van stoffelijke overschotten geschiedt door tussenkomst van een uitvaartbedrijf.

Open van maandag t/m vrijdag van 08.00u – 12.00u
Verzoeken voor de verlening van toestemming tot opname van patiënten in het Psychatrisch Centrum Suriname (PCS), door tussenkomst van de behandelende psychiater.

Open van maandag t/m vrijdag van 08.00u – 12.00u