Diensten

De gemeenschap kan voor de onderstaande diensten terecht op het Parket van de Procureur Generaal

Let op de openingstijden per onderwerp en zorg dat u altijd de vereiste documenten bij u heeft.


Bij Overlijden

Verzoeken voor de verlening van toestemming voor de in-, uit- alsmede doorvoer van menselijke stoffelijke overschotten. Deze verzoeken worden veelal opgemaakt door tussenkomst van een uitvaartbedrijf.
Ingeval van crematie in het weekend is de procedure ter verkrijging van toestemming bekend bij het uitvaartbedrijf.

Open van maandag t/m vrijdag van 08:00 u – 12:00u. Contact no: 42 71 97 toestel 4067/4068
Verzoeken voor de verlening van toestemming voor het in- en uitvoeren van urn met as verkregen na crematie worden gedaan door tussenkomst van het uitvaartbedrijf. Dit is eveneens het geval bij het bijleggen van de urn in een bestaande graf.

De vereiste documenten:
• Verzoekschrift van het uitvaartbedrijf
• Overlijdensakte van het C.B.B.
• Verklaring van het Crematorium


Open van maandag t/m vrijdag van 08:00u – 12:00u. Contact no. 42 71 97 toestel 4067/4068

Alvorens toestemming te verlenen wordt door tussenkomst van de afdeling Forensische Opsporing van het KPS een oproeping geplaatst in de lokale dagbladen teneinde kennissen en /of familieleden op te roepen voor het ter hand nemen van de crematie of begrafenis van de overledene. Komt er geen respons op de oproep, dan wordt toestemming verleend tot het begraven.

Open van maandag t/m vrijdag van 08:00u – 12:00u. Contact no. 42 71 97 toestel 4067/4068
Ter hoogte van de kosten van begrafenis en crematie kan er toestemming verleend worden tot uitkering van o.a. banktegoeden, AOV-gelden en overige tegoeden van de overledene ter compensatie van voormelde kosten. De uitkering na verkregen toestemming blijft een aangelegenheid van de tot uitkering bevoegde instelling of instantie.

VEREISTE DOCUMENTEN: - Overlijdensakte van CBB Kwitanties van de gemaakte begrafeniskosten met I.D.no.erop vermeld en alle namen volgens I.D. kaart
- I.D.kaart van degene die de kosten heeft betaald Laatste bankafschrift of saldo opgave van de bank (behalve van de DSB, VCB en de Hakrinbank)
- Werkgeversverklaring van het Ministerie alwaar de overledene recentelijk werkzaam was met specificatie van alle tegoeden
- verklaring van A.O.V. uitkering/pensioen kaart

Open van maandag t/m vrijdag van 08:00u – 12:00u. Contact no. 42 71 97 toestel 4067/4068
Verzoeken tot het verlenen van toestemming voor het cremeren van stoffelijke overschotten worden gedaan door tussenkomst van een uitvaartbedrijf.

Open van maandag t/m vrijdag van 08:00u – 12:00u. Contact no. 42 71 97 toestel 4067/4068

Overige

Verzoeken voor het verstrekken van inlichtingen uit het Testamentenregister.

Vereiste documenten:
• Een verzoekschrift
• Stamboom van het C.B.B.


Testament: Leges ad SRD 5,- , te storten bij de volgende banken van Suriname, te weten:
Hakrinbank - rek# 9202536
VCB - rek# 122560090
DSB - rek# 1844784
GODO - rek# 12050041002

Open van maandag t/m vrijdag van 08:00u – 12:00u. Contact no. 42 71 97 toestel 4067/4070
Verzoeken van notarissen voor het opnemen van verloven. Toestemming wordt verleend middels een beschikking.

Vereiste documenten:
• Een verzoekschrift van de notaris

Open van maandag t/m vrijdag van 08:00u – 12:00u. Contact no. 42 71 97 toestel 4067/4070
Verzoeken vanuit C.B.B. voor de verlening van machtigingen tot het doen van te late aangifte van geboorten alsmede overlijden.

Open van maandag t/m vrijdag van 08:00u – 12:00u. Contact no. 42 71 97 toestel 4067/4068
Het uitbrengen van advies op het besluit van de Directeur van CBB met betrekking tot de voorgenomen verbetering van kennelijke schrijf- en spelfouten in de akten van de burgerlijke stand.
Verzoeken voor de verlening van dispensatie van de huwelijksafkondiging en van de voorgeschreven wachttijd van 10 dagen van voorgenomen huwelijken.

Open van maandag t/m vrijdag van 08:00u – 12:00u. Contact no. 42 71 97 toestel 4067/4068
Verzoeken voor weder begraven of cremeren van stoffelijke overschotten geschiedt door tussenkomst van een uitvaartbedrijf.

Open van maandag t/m vrijdag van 08:00u – 12:00u. Contact no. 42 71 97 toestel 4067/4068
Verzoeken voor de verlening van toestemming tot opname van patiënten in het Psychatrisch Centrum Suriname (PCS), door tussenkomst van de behandelende psychiater.

Open van maandag t/m vrijdag van 08:00u – 12:00u. Contact no. 42 71 97 toestel 4067/4068