6. Afdeling Vuurwapen

Op deze afdeling kan betrokkene informatie krijgen over de betalings- en indieningsprocedure van verzoeken ter verkrijgen van een machtiging voor het voorhanden hebben van een jachtgeweer en/of vuistvuurwapen.

Storting bij de Centrale Bank op rek. Nr.: 0313100-003-014-968 van het vereiste bedrag. Afhalen van formulieren met stortingsbewijs op de maandag, dinsdag & woensdag tussen 08:00 u – 12:00u.

Toegestane verzoeken/ aanvragen


Verzoeken/ aanvragen die ingediend mogen worden met de benodigde bescheiden, kunnen zijn:

 • Nieuwe aanvragen
 • Duplicaat
 • Verlengingen
 • Overdrachten
 • Medegebruik
 • Vervanging
 • Importen
Desgewenst dienen aanvullende gegevens e/o bescheiden overgelegd te worden. Voor verdere informatie hieromtrent bent u terecht bij de afdeling Vuurwapen aan de Henck Arronstraat no. 61.


Bescheiden


Indiening van ingevulde FORMULIEREN met toevoeging van o.a. de volgende bescheiden:

 • 1 × recente uittreksel (bewijs van inschrijving) en/ of
 • 1 × recente nationaliteitsverklaring
 • 3 × recente pasfoto’s
 • 1 × plakzegel vanaf SRD 1,-