2. Afdeling Strafzaken

De Afdeling Strafzaken bestaat uit twee subafdelingen, t.w.: de Afdeling Aanhoudingsadministratie en de Afdeling Zittingsadministratie.

Beide afdelingen hebben hun eigen werkzaamheden, zoals hieronder vermeld:

Sectie Aanhoudingsadministratie

Informatie

Het ontvangen van burgers tijdens spreekuur: burgers informeren op deze sectie naar hun zaak. Voor teruggave van inbeslaggenomen goederen / rijbewijzen, voor het maken van een bezoekpas om een verdachte / gedetineerde te bezoeken in het cellenhuis.

Voorgeleiding

Het voorbereidend werk voor de officier verrichten voor de voorgeleiding ter beoordeling van de inverzekeringstelling en verder alle overige administratieve verrichtingen in het verlengde van bovenstaande verrichtingen.

Sectie Aanhoudingsadministratie

Zittings- documenten

Het opmaken van zittingslijsten en samenstellen van zittingslijsten

Strafdossier

Dagvaardingen verzenden en strafdossiers aanbieden aan het kantongerecht

Straf- berekeningen

Strafberekeningen maken ten behoeve van de strafinrichtingen nadat er uitspraak van de rechter is gekomen in een strafzaak

Vonnissen en rapporten

Strafvonnissen, scheikundige rapporten en bloedalcohol resultaten bijwerken en opleggen
  • En verder alle overige administratieve verrichtingen in het verlengde van bovenstaande.