7. Secretariaten PG, AG's en officieren

De secretariaten procureur-generaal, advocaten-generaal en hoofdofficieren en officieren van justitie zijn belast met administreren, bijhouden, distribueren en archiveren van correspondentie en alle daarmee verbandhoudende verrichtingen zowel intern als extern.

Contactnummers:
Secretariaat Procureur-Generaal: 427197 - toestel 4050/ 4051 /4052
Secretariaat Advocaten-Generaal: 427197 - toestel 4053 /4054
Secretariaat Hoofdofficieren en Officieren: 427197 - toestel 4084