7. Secretariaat Procureur Generaal en Secretariaat Advocaat Generaal

Beide secretariaten zijn belast met het administreren, bijhouden, distribueren en archiveren van correspondentie en alle daarmee verband houdende verrichtingen zowel intern als extern.