1. Afdeling Parketsecretariaat

Deze afdeling wordt bemand door parketsecretarissen (met een academische opleiding) die de vervolgingsambtenaren ondersteunen in de dagelijkse werkzaamheden.

Enkele hoofdtaken zijn:
• Het doornemen van strafdossiers, beoordelen op de bewijswaarde en advies uitbrengen
• Het concipiëren van ten laste leggingen en de strafzaken zittingsklaar maken