3. Afdeling Extra Judicieel

Naast de strafrechtelijke taak is aan de Procureur-Generaal ook nog andere wettelijke bevoegdheden toegekend waarvan de toepassing afgewikkeld wordt door de afdeling Extra Judicieel.

Deze afdeling is onderverdeeld in 2 secties, hieronder een korte beschrijving van elk onderwerp.

Secties

SECTIE I draagt zorg voor de afhandeling van het volgende:

 • Verzoeken voor de verlening van toestemming voor het cremeren van lijken. Dit geschiedt door tussenkomst van een uitvaartbedrijf.
 • Verzoeken voor de verlening van toestemming van in-,uit-alsmede doorvoer van lijken. Dit geschiedt door tussenkomst van een uitvaartbedrijf.
 • Verzoeken voor toestemming voor het in-en uitvoeren van urn met as alsmede het bijleggen van de urn met as in een graf.
 • Verzoeken voor toestemming tot het begraven van onbekende lijken
 • • Verzoeken voor de verlening van toestemming aan nabestaanden van overledenen om uitkering van banktegoeden (behalve de DSB, Hakrinbank en de VCB bank), AOV-gelden en salaris
 • Verzoeken voor het verstrekken van inlichtingen uit het Testamentenregister.
 • Verzoeken van notarissen voor het opnemen van verloven. Toestemming wordt verleend middels een beschikking.

SECTIE II draagt zorg voor de afhandeling van het volgende:

 • Verzoeken vanuit C.B.B. voor de verlening van machtiging tot het doen van te late aangifte van geboorten alsmede overlijden.
 • Het opmaken van advies op het besluit van de Directeur van het C.B.B. met betrekking tot de voorgenomen verbetering van kennelijke schrijf- en spelfouten in de akten van de burgerlijke stand.
 • Verzoeken voor de verlening van dispensatie van de huwelijksafkondiging van de voorgeschreven wachttijd van 10 dagen om bijzondere redenen van het voorgenomen huwelijk.
 • Verzoeken voor het opgraven van stoffelijke resten en het weder begraven of cremeren van de opgegraven stoffelijke resten. Dit geschiedt door tussenkomst van een uitvaartbedrijf.
 • Verzoeken voor de verlening van toestemming tot opname van patiënten in het Psychiatrisch Centrum Suriname(PCS).
 • De administratieve afhandeling van aangeboden exploten van deurwaarders met bijlagen.
 • Aanvraag toestemming voor import van vuurwerk.
 • Aanvraag toestemming voor de in-, uit- en doorvoer van explosieven.