3. Afdeling Extra Judicieel

Naast de strafrechterlijke taak is aan de Procureur-Generaal ook nog andere wettelijke bevoegdheden toegekend waarvan de toepassing afgewikkeld wordt door de afdeling Extra Judicieel.

Deze afdeling is onderverdeeld in 2 secties, hieronder een korte beschrijving van elk onderwerp.

Secties

SECTIE I draagt zorg voor de afhandeling van het volgende:

 • Verzoeken voor de verlening toestemming voor het cremeren van lijken. Dit geschiedt door tussenkomst van een uitvaartbedrijf.
 • Verzoeken voor de verlening van toestemming van in-,uit-alsmede doorvoer van lijken. Dit geschiedt door tussenkomst van een uitvaartbedrijf.
 • Verzoeken voor toestemming voor het in-en uitvoeren van urn met as alsmede het bijleggen van de urn met as in een graf.
 • Verzoeken voor toestemming tot het begraven van onbekende lijken
 • Verzoeken voor de verlening van toestemming aan de nabestaanden van overledenen om uitkering van banktegoeden(behalve van de DSB, Hakrinbank en de VCB bank), A.O.V.gelden, pensioen tegoeden, salaris
 • Verzoeken voor het verstrekken van inlichtingen uit het Testamentenregister.
 • Verzoeken van notarissen voor het opnemen van verloven. Toestemming wordt verleend middels een beschikking.

SECTIE II draagt zorg voor de afhandeling van het volgende:

 • Verzoeken vanuit C.B.B. voor de verlening van machtigingen tot het doen van te late aangifte van geboorten alsmede overlijden.
 • Verzoeken vanuit C.B.B. voor het doen verbeteren van kennelijke schrijf- en spelfouten van namen voorkomende in de verscheidene registers van de Burgerlijke Stand.
 • Verzoeken voor de verlening van dispensatie van de huwelijksafkondiging alsmede van de voorgeschreven wachttijd van 10 dagen om bijzondere redenen van voorgenomen huwelijken.
 • Verzoeken voor het opgraven van stoffelijke resten en het weder begraven of crematie van lijken. Dit geschiedt door tussenkomst van een uitvaartbedrijf.
 • Verzoeken voor de verlening van toestemming tot opname van patiĆ«nten in het Psychiatrisch Centrum Suriname(PCS).
 • De administratieve afhandeling van aangeboden exploiten van deurwaarders met bijlagen die o.m. behelzen conservatoire beslagen, executoriale beslagen en maritale beslagen.
 • Aanvraag Import Vuurwerk
 • Aanvraag in-, uit- en doorvoer van Explosieven