5. Directie Internationale Rechtshulp in Strafzaken en Internationale Betrekkingen (DIRSIB)

Deze afdeling administreert het internationaal rechtshulpverkeer en verzoeken om uitlevering.

Deze afdeling houdt c.q. legt contact met de nationale en internationale actoren die betrokken zijn bij het rechtshulpgebeuren. Er wordt ook ondersteuning verleend aan de politie bij de uitvoering waar nodig.