4. Afdeling Civiele Vorderingen

Dit dienstonderdeel is hoofdzakelijk belast met het administreren en verwerken van alle processtukken in gedingen die tegen of door de Staat aanhangig worden gemaakt.

Deze afdeling doet daarbij de coördinatie en monitoring van alle civiele rechtsvorderingen tegen de Staat Suriname.

Onder deze afdeling ressorteren onder andere de volgende werkzaamheden:

1

Zorg dragen voor een adequate procesvertegenwoordiger bij alle rechtsvorderingen tegen de Staat Suriname

2

Het aanhangig doen maken van rechtsvorderingen ter opheffing van onrechtmatig gelegde derdenbeslagen ten laste van de Staat

3

Het ontvangen en doorgeleiden van exploten

4

Het coördineren en monitoren van loonbeslagen van ambtenaren

5

De coördinatie van het Buro Landsadvocaten.

Contact no.: 42 71 97 toestel 4100