WELKOM OP DE WEBSITE VAN HET OPENBAAR MINISTERIE (OM) VAN SURINAME

Het doel van de website is om de samenleving te informeren over de organisatie en de verschillende diensten die het OM biedt. Indien u de juiste informatie, waar u op zoek naar bent niet kunt achterhalen, voelt u zich vrij om ons een mail te sturen.

Samen met u gaan wij voor een veiliger Suriname.


MISSIE

Openbaar Ministerie is als Constitutionele entiteit verantwoordelijk voor de opsporing en belast met de vervolging van alle strafbare feiten gericht op de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde vanuit een op democratrische beginselen georiënteerde samenleving.

VISIE

Het Openbaar Ministerie reageert vanuit het beginsel van opportuniteit op elk strafbaarfeit ter handhaving van wet en recht in de democratische rechtstaat waarbij proportionaliteit, maatschappelijke relevantie en het belang van slachtoffers uitkomsten bieden voor afdoening van zaken binnen aanvaardbare termijnen.

ORGANISATIE

Het Openbaar Ministerie (OM) ook wel het Parket van de Procureur Generaal genoemd maakt samen met de rechters deel uit van de Rechterlijke macht. Het OM komt in beeld wanneer iemand een strafbaar feit heeft gepleegd of indien er een redelijk vermoeden hiertoe bestaat.
Er bestaat een nauwe werkrelatie tussen het OM en de politie. Het Openbaar Ministerie heeft 2 hoofdtaken, nl. het leiden van het opsporingsonderzoek, welke verricht wordt door de politie en het vervolgen van strafbare feiten door het voorleggen strafzaken aan de Kantonrechter

Bij het Openbaar Ministerie van Suriname functioneren:

Procureur Generaal:

Mr. R. Baidjnath Panday - De beëdiging van de PG door de president was op woensdag 2 maart 2016 en de installatie op 8 april 2016 door het Hof van Justitie

Hoofdofficieren:

Mr. G. Paragsingh (Hoofdofficier) die sinds december 2014 waarneemt in de werkzaamheden van de Advocaat Generaal

Mr. C. Rasam (Hoofdofficier) die sinds september 2015 waarneemt in de werkzaamheden van de Advocaat Generaal

Officieren

 • Mr. C. Klein
 • Mr. D. Nanhoe
 • Mr. R. Elgin
 • Mr. A. Niamat
 • Mr. S. Mahadew
 • Mr. N. Maikoe
 • Mr. G. Stirling
 • Mr. C. Bruining
 • Mr. I. Krenten
 • Mr. M. Winter
 • Mr. B. Tjin Liep Shie
 • Mr. M. Danning
 • Mr. R. Jhinkoe
 • Mr. R. Rathipal
 • Mr. R. Gravenbeek
 • Mr. R. Koendan

Onze Partners

Korps Politie Suriname

www.politie.sr

Het KPS rechercheert in het kader van de opheldering van strafbare feiten en krijgt waar nodig terzake instructie van het OM. De recherche werkzaamheden bij de politie worden landelijk verricht onder verantwoordelijkheid van de Hulp Officier van Justitie binnen de 4 politie regio’s: Oost, Midden, West en Paramaribo. Voorts kent de politie gespecialiseerde onderzoeksdiensten die belast zijn met onderzoekingen op het gebied van hun specialisme zoals Fraude, Narcotica Brigade, Jeugd en Zeden politie, Forensische Opsporing, Financieel Onderzoeksteam (FOT).

Korps Brandweer Suriname

www.kbs.sr

Dit Korps adviseert het OM onder andere ten aanzien van veiligheid issues, waaronder de veilige opslag van vuurwerk.

Douane

www.douanesuriname.com

Bij de douane staat het dienstonderdeel: Douane Recherche in voorkomende gevallen in contact met het OM cq de politie wanneer het betreft overtredingen van de Douane Wetgeving.

Korps Penitentiaire Ambtenaren

Link naar Korps Penitentiaire Ambtenaren

Het KPA staat in direkt contact met het OM in alle gevallen waar er sprake is van tenuitvoerlegging van vonnissen waarbij een gevangenisstraf of hechtenis dient te worden geëxecuteerd.

Parketwacht

Deze afdeling is belast met de uitreiking van gerechtelijke stukken afkomstig van het gerecht in eerste aanleg, van het Hof van Justitie en van het OM. Daarnaast draagt zij zorg voor logistieke voorzieningen ten aanzien van arrestanten en gedetineerden, alsook de incasso / inning van boeten.

Militaire Politie

Link naar Militatie Politie

De MP is belast met onderzoekingen naar strafbare feiten gepleegd door militairen, al dan niet met instructies van de Auditeur Militair.

CFATF

Link naar CFATF

The CFATF is an organization comprising of 27 States in the Caribbean Basin, Central and South America who have agreed to implement common countermeasures to address the problem of Money Laundering, Terrorist Financing and the Financing of the Proliferation of Weapons of Mass Destruction.